Logo Klubu Bystríkov
  Prvý klub združujúci menovcov na Slovensku Aktualizované 28.10.2012 Založený v roku 2000
 Úvod
 Klub Bystríkov
 Meno Bystrík
 Stretnutie 2000
 Stretnutie 2001
 Stretnutie 2002
 Stretnutie 2003
 Stretnutie 2004
 Stretnutie 2005
 Stretnutie 2006
 Stretnutie 2007
 Stretnutie 2008
 Stretnutie 2009
 Stretnutie 2011
 Stretnutie 2012
 Stanovy
 Charakteristika  mena
 Pranostiky na  11. septembra
 Bystríkovia  na Slovensku
 Významní  Bystríkovia
 Svätý Bystrík
 Monografia  o sv. Bystríkovi
 Vyobrazenia  sv. Bystríka
 Ulica sv. Bystríka  v Nitre
 Správy v médiách
 Správy  Klubu Bystríkov
 Zaujímavosti
 Zaujímavé odkazy
 Kniha návštev
 Kontakt

   Počet návštev od  27.11.2003

Counter.exohosting.sk
 

    [:exo:]counter


občianske združenie Klub Bystríkov
Kliknite pre zväčšenie
Stretnutie Bystríkov 2002 na vrchu Bystrík
 

Klub Bystríkov je občianske združenie, ktoré vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 19.12.2000.

Našim hlavným cieľom, ktorý je zakotvený aj v stanovách Klubu, je dobrovoľne združovať občanov Slovenska s menom Bystrík, za účelom propagácie, rozširovania a zviditeľňovania tohto mena, ktoré má podľa posledne dostupných (január 2008) údajov z Registra obyvateľov SR so sídlom v Banskej Bystrici 364 žijúcich osôb.

Viac


 
Len 364 mužov je nositeľom mena Bystrík

K 29.1.2008 je v registri obyvateľov zaevidovaných 364 nositeľov mena Bystrík. Od vzniku Klubu Bystríkov v roku 2000, sa na Slovensku narodilo 24 Bystríkov, dvaja v roku 2000, jeden v roku 2001, štyria v rokoch 2002, 2003 aj 2004, traja v roku 2005, piati v roku 2006 a jeden v roku 2007.

Podľa údajov, ktoré Klubu Bystríkov poskytla  Ing. Nataša Košová z Registra obyvateľov SR so sídlom v Banskej Bystrici, v roku 2007 nezomrel žiaden nositeľ mena Bystrík.
 

Opustil nás najznámejší Bystrík - dirigent Bystrík Režucha

Dirigent Bystrík Režucha, ktorý nás v auguste 2012 opustil, bol čestným predsedom Klubu Bystríkov. Prof. Režucha vyštudoval dirigovanie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. Ľudovíta Rajtera. Pôsobil ako dirigent Štátnej filharmónie Košice, Symfonického orchestra Československého rozhlasu a Slovenskej filharmónie v Bratislave. Od 1978 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Bystrík Režucha prispel k najväčšiemu zviditeľneniu mena Bystrík. Jeho častým vystupovaním na poli vážnej hudby sa meno Bystrík dostalo spolu s melódiami skladieb, ktoré dirigoval, aj do uší širokej verejnosti.

Česť jeho pamiatke!

Každý siedmy Bystrík je futbalista

V matrike Slovenského futbalového zväzu je zaregistrovaných 52 Bys- tríkov. Pri celkovom počte Bystríkov to znamená, že skoro každý siedmy Bystrík kope organizovane do lopty. V jednom prípade nájdeme zaregistrovaných aj otca a syna: Bystrík Peciar a jeho syn hrajú za OFK Nedanovce. Škoda, že matriku online nemá aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Bolo by zaujímavé porovnať, či je na Slovensku viac Bystríkov futbalistov alebo hokejistov. Najznámejším menovcom hokejistom bol Bystrík Ščepko, ktorý hral za Duklu Trenčín.


Výhody a nevýhody mena Bystrík

Meno Bystrík je jednoznačne spojené pre jeho držiteľov s množstvom výhod. Jednak je ľahko zapamätateľné a na Bystríka človek ťažko zabudne, jednak odlišuje svojich nositeľov natoľko, že nie je potrebné pre nich vymýšľať prezývky.

Meno Bystrík je už samo o sebe zdrobneninou a tak je ťažko hnevať sa na Bystríka a oslovovať ho v tom prípade hrubým či oficiálnym tvarom jeho mena ako je to možné u iných mien.

Aj napriek skutočnosti, že meno Bystrík znie ako zdrobnenina, oslovujú Bystrí- kov ich blízki ešte milšie aj takto: Bibi, Bibo, Bibko, Byso, Bysko, Byšo, Byško, Bysťo, Bystro, Bystrino, Bysuľo, Bysunko, Bystríček, Bystrúšik, Bystranko, Byťko, Byťo... .

Viac v rubrike meno Bystrík

Spevák Bystrík vydal už tretí album - Bublifuk

Víťaz piateho ročníka autorskej súťaže mladých hudobníkov spevák Bystrík vydal v septembri 2010 svoj tretí album "Bublifuk". Je to po albumoch "Len ty a ja" (2007) a "Mám, čo som chcel" (2005) jeho tretí album. Na nahrávke sa podieľali producentské mená ako Marián Kachút, Tomáš Zubák či Peter Graus, aranžmánmi prispeli Slavo Solovic a Paľo Hubinák. Textársky sa na ňom podieľali okrem samotného Bystríka aj Vlado Krausz, Andy Ďurica a Jozef Husovský.

Monografia o sv. Bystríkovi

V roku 2007 vyšla vo vydavateľskom družstve Lúč prvá súborná publikácia o sv. Bystríkovi. Kniha "Svätý Bystrík" s rozsahom 204 strán bola vydaná v edícii Libri historiae Slovaciae. Vďaka tejto súbornej publikácii bude možné dospieť nielen k lepšiemu poznaniu života nášho svätca, ale i k prehĺbeniu úcty k nemu.

Viac

 
Nový kostol sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi

Bratislavsko-trnavský arcibis- kup mons. Ján Sokol požehnal 25. novembra 2006 v obci Hajná Nová Ves pri Topoľčanoch nový kostol sv. Bystríka. Tento kostol vo filiálke farnosti Urmince je už druhý chrám s patrocíniom sv. Bystríka na Slovensku posvätený v roku 2006, kedy sme si pripomenuli 960. rokov od umučenia tohto svätca.

Ulica svätého Bystríka v Nitre

Z nitrianskeho stretnutia Bystríkov v roku 2003 vzišla myšlienka odhaliť sv. Bystríkovi v Nitre sochu či nejaký dôstojný pomník a pomenovať po ňom ulicu. Naštastie táto naša iniciatíva neupadla do zabudnutia. Mestské zastupiteľstvo v Nitre 22. marca 2007 formou všeobecne záväzného naria- denia č. 4/2007 schválilo návrh na pomenovanie ulice po sv. Bystríkovi. Ulica sa nachádza v časti Nitra – Janíkovce a je druhou ľavou odbočkou ulice Dlhej v smere od mesta Nitry, medzi ulicami Krížna a Michala Verešíka. Jej umiestnenie je symbolické, keďže na blízkom letisku pápež Ján Pavol II. počas svojej druhej návštevy Slovenska o sv. Bystríkovi vo svojej homílii hovoril.

Viac

Bystríkovica

Bystríkovia majú vďaka nápadu Bystríka Imreho aj vlastný  alkoholický nápoj; jeho prípravu nám žiaľ neprezradil...

Fotografia fľaše nápoja Bystríkovice


Omaľovánky Bystrík


Vydavateľstvo BELIMEX vydalo v roku 2002 omaľo- vánky s názvom „BYSTRÍK“.

Ulica svätého Bystríka v Žiline

Tabuľa označujúca ulicu sv. Bystríka v Žiline

Na žilinskom sídlisku Vlčince je na počesť svätého Bystríka pomenovaná ulica. Ulica sa pôvodne volala ul. L. Exnára a bola premenovaná tesne po roku 1989.

Potok Bystrík v pohorí Branisko

Potok Bystrík je ponorný potok, ktorý vyviera pod Smrekovicou - najvyšším vrcholom pohoria Branisko – pod názvom Veľká Svinka. Časť vody vteká do Diablovej diery - jaskynného otvoru vo vápencovej časti horského masívu, aby na spišskej strane hrebeňa vytiekla z výveru ako potok Bystrík. Druhá časť vôd Velkej Svinky tečie ďalej svojím korytom na šarišskú stranu až po sútok s Malou Svinkou – odtiaľ ďalej ako riečka Svinka. Potok Bystrík tečie v podzemí približne 500 metrov na západ, kde o 60 metrov nižšie vyviera zo skalnej diery. Svojím názvom sa žiaľ dlho pýšiť nemôže, pod obcou Poľanovce sa vlieva do potoka Branisko.

Kopec Bystrík v Pienin- skom národnom parku

V Pieninách na severovýchod- nom Slovensku sa nad obcou Lesnica nachádza kopec Bystrík 704,3 m. n. m. (poľsky Bystrzyk), ktorý sa stal cieľom nášho stretnutia v roku 2002. Masív je vápencového pôvodu a tvorí hranicu medzi Poľskou republikou a  Slovenskom. Z Lesnice vedie do sedla Bystrík žltý turistický chodník.  Na vrchol kopca chodník ďalej značený nie je. Výstup na vrchol z Lesnice trvá približne hodinu.

Google
 
Web bystrik.szm.com

pixel    
NAJ.sk
©2003 - 2012 Bystrík Bugan